Často kladené otázky

Chceš se cítit jako pták? Vznes se s námi do oblak!

Co se stane, pokud v rezervovaném termínu bude špatné počasí?

Den před plánovaným letem mezi 13-14 hodinou, Vás budeme telefonicky kontaktovat, předběžně informovat o stavu počasí na následující den a pravděpodobnosti startu. V den letu (neplatí pro ranní starty) se opět ozveme a na základě aktuální letecké předpovědi počasí se rozhodne o tom, zda se vzneseme, či se let bude plánovat na jiný termín.

Pokud si s sebou vezmu doprovod, kam se mnou může a co uvidí?

Doprovod s Vámi do balonu samozřejmě nemůže. Balón je celou dobu sledován doprovodným vozidlem, které také zajišťuje návrat pasažérů, posádky a balónu zpět na místo srazu. Pokud s sebou máte doprovod, může sledovat doprovodné vozidlo. Na „startovací louku“ je přísný zákaz vjezdu.

Nebude mi nahoře zima?

Během letu je stejné teplo jako dole na zemi, kromě toho nefouká (letíme s větrem) a každou chvíli si zatopíme hořákem 🙂 – nahoře není opravdu „hrozná zima“, jak se může zdát.

Mám trochu strach z výšek a nerad létám letadlem. Zřejmě proto pro mne nebude let balonem vhodný, nebo ano?

Nemusíte mít z letu strach. Kromě toho, že vše je podřízeno Vaší bezpečnosti, je pocit z letu balónem úplně jiný než v letadle nebo i na štaflích. Ve skutečnosti neletíme, ale plujeme vzduchem. Nedrncá to, nepropadáme se, nehoupe to. Také pro pasažéry, kteří měli strach z výšek, byl tento pocit něco jiného a vždy se veškeré jejich obavy rozplynuly.

Může se zážitku účastnit dítě?

Ano – dítě se zážitku může účastnit se souhlasem odpovědného zástupce a za předpokladu: 1) Výška nad 125cm 2) V balonovém koši je dítě společně s pilotem a další posádkou – pokud odpovědný zástupce nemá svou „letenku“ nemůže s ním být v balonovém koši přítomen, zůstává na zemi. 3) Dítě se nesmí bát – výšek ani hořáku, musí být ukázněné a plně dbát pokynů pilota.

Je možné startovat na mnou vybraném místě?

Ano, pokud požadujete konkrétní místo vzletu, je nutné jej předem s námi konzultovat a toto místo si také musíte zajistit (s majiteli pozemku…).